140501-bungalovi1

Pravila Kampa

U CILJU KVALITETNOG ODRŽAVANJA KAMPA, BEZBJEDNOSTI UČESNIKA I NJIHOVOG MEĐUSOBNOG ODNOSA  DONOSE SE

P R A V I L A

PONAŠANJA UČESNIKA U IZVIĐAČKOM EKO-CENTRU «UŠĆE»

Prava učesnika kampa:

-Koristi objekte i inventar kampa sa pažnjom dobrog domaćina
-Učestvuje u aktivnostima koje se organizuju na kampu
-Da bude uvažavan i poštovan od ostalih učesnika i osoblja kampa
-Slobodno iznosi probleme, primjedbe i žalbe (vezano za kamp i aktivnosti koje se provode) Upravi kampa.

Dužnosti učesnika kampa su da:

-Prikladno se oblači (nije dozvoljeno dolaziti na obroke bez majice i u kupaćim kostimima), brine i ličnoj urednosti i higijeni i vodi računa o svom zdravlju.
-Pridržava se kućnog reda i pravila ponašanja u kampu
-Pažljivo koristi inventar i objekte u kampu vodeći računa da ih ne oštećuje i prlja
-Poštuje druge učesnike i osoblje kampa
-Brine se o svojoj odjeći, predmetima i drugoj imovini 
-Učestvuje u aktivnostima na kampu i poštuje satnicu 

U kampu je zabranjeno:

-Uništavati inventar u kampu (namjernim lomljenjem, grebanjem, rezbarenjem, pisanjem i na druge načine)
-Iznošenje deka,jastuka i posteljine iz šatora i koliba
-Paljenje vatre osim na za to predviđenim mjestima
-Unošenje i konzumiranje alkohola, opojnih sredstava i narkotika
-Nošenje oružje, oruđe i druga sredstva kojima se mogu nanijeti ozlijede 
-Pušenje u kolibama, šatorima, kuhinji i trpezariji (pušenje je dozvoljeno samo punoljetnim licima i na unaprijed određenim mjestima)
-Konzumiranje hrane i pića u kolibama i šatorima
-Bacanje smeća mimo vreća za otpatke
-Narušvanje večernjeg odmora
-Dovođenje drugih lica u kamp
-Ulazak u kolibe i šatore drugih učesnika bez njihovog poziva ili kada oni nisu prisutni
-Udaljavanje iz kampa bez odobrenja vođe grupe
-Skakanje u vodu 
-Uništavanje nasada i zelenila u kampu 

U slučajevima kada se učesnik ne pridržava pravila ponašanja u kampu Uprava kampa ga može udaljiti iz kampa i tražiti nadoknadu nastale štete.

Starješina OIT

Nebojša Ratković 

Info Kontakt

Odred Izviđača Trebinje
Sjeverni logor 66, 89101, Trebinje
Supervizor kampa i starješina OI Trebinje
Nebojša Ratković
tel: +387 (0) 65 577 245
e:mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekologija

Ekologija omogućava da se prodre u tajne prirode, što je čini veoma interesantnom naukom, ali ekologija je i antropocentrična nauka omogućava čoveku da prirodu koristi štedljivo, ne narušavajući uravnotežene odnose. Prvi zakon ekologije kaže da svaki živi organizam razvija neprekidnu i stalnu vezu sa svim drugim elementima njegove životne sredine.

Društvo

Društvo se može definisati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u naciji, naselju ili porodici su nužni, s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.

Priroda

Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent prirodnom svijetu, fizičkom univerzumu, materijalnom svijetu ili materijalnom univerzumu. Priroda se odnosi na fenomen fizičkog svijeta, kao i na život uopšte. Pojam prirode i prirodnog je takođe suprotan pojmu natprirodnog.